Zadanie pn. „Wdrożenie rozwiązań z zakresu robotyzacji w przedsiębiorstwie Notto Sp. z o.o. Sp. k.” dofinansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach programu „Robogrant” – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej.

Projekt dotyczy wdrożenia rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyzacji, które przyczynią się
do transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. Zaplanowane działania są rezultatem przeprowadzonej samooceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa oraz uzyskanych rekomendacji
w zakresie koniecznych do zaimplementowania w przedsiębiorstwie zmian.Przedsięwzięcie ma charakter inwestycyjny, a jego przedmiotem jest zakup robota przemysłowego
do montażu ram i konstrukcji z materiałów drewnianych do mebli tapicerowanych.

Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa Notto w zakresie produkcji mebli tapicerowanych oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez robotyzację.

Rezultatem projektu będzie znacząco udoskonalony proces produkcyjny montażu ram i konstrukcji
z materiałów drewnianych do mebli tapicerowanych, który jest realizowany w stolarni w zakładzie produkcyjnym Notto.Całkowita wartość projektu: 755 712,00 zł

Dofinansowanie: 485 535,32 zł