+48 606 225 141 | +48 664 001 440 office@notto.eu
ul. Obornicka 1B, PL 64-630 Ryczywół

Zapytanie Ofertowe 8/2017

Dostawa elementów do skonstruowania strukturyzarki – z podziałem na części

W związku z realizacją projektu pod nazwą: „Wdrożenie przez Notto Sp. z o.o. Sp.k. własnej, innowacyjnej technologii produkcji mebli z drewna litego” Notto sp. z o.o. sp.k. zamierza udzielić  zamówienia na dostawę elementów do skonstruowania strukturyzarki – z podziałem na części.

Termin składnia ofert: 5 grudnia 2017 r.

 

WYNIK POSTĘPOWANIA

W postępowaniu nr 8/2017 pn. „Dostawa elementów do skonstruowania strukturyzarki – z podziałem na części” Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, które złożyli:

  1. dla Zadania 1-3 wykonawca Dariusz Prochera prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Dariusz Prochera Lubnów 84, 57-220 Ziębice,
  2. dla Zadania 4 wykonawca Przemysław Wieczorek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ślusarstwo Usługowe Przemysław Wieczorek, ul. Armii Poznań 45, 64-600 Oborniki.

Spółka informuje, że ubiega się  o dofinansowanie powyższego zamówienia  ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

flaga

Więcej Informacji / More