+48 606 225 141 | +48 664 001 440 office@notto.eu
ul. Obornicka 1B, PL 64-630 Ryczywół

Zapytanie Ofertowe 6/2017

Dostawa prasy przelotowej do klejenia oraz szlifierki szerokotaśmowej 3-wałowej z podziałem na części

W związku z realizacją projektu pod nazwą: „Wdrożenie przez Notto Sp. z o.o. Sp.k. własnej, innowacyjnej technologii produkcji mebli z drewna litego” Notto sp. z o.o. sp.k. zamierza udzielić  zamówienia na dostawę prasy przelotowej do klejenia oraz szlifierki szerokotaśmowej 3-wałowej z podziałem na części.

Termin składnia ofert: 5 grudnia 2017 r.

 

WYNIK POSTĘPOWANIA

W postępowaniu nr 6/2017 pn. „Dostawa prasy przelotowej do klejenia oraz szlifierki szerokotaśmowej 3-wałowej z podziałem na części” Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert dla Zadania 1 oraz Zadania 2, które złożył wykonawca Drew -Technika sp. z o.o., ul. Osnowska 30, 86-200 Chełmno.

Spółka informuje, że ubiega się  o dofinansowanie powyższego zamówienia  ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

flaga

Więcej Informacji / More