Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

NR UMOWY: POIR.03.04.00-30-0208/20-00

 

TYTUŁ PROJEKTU: DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA NOTTO SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA

 

BENEFICJENT: NOTTO SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA

WARTOŚĆ PROJEKTU: 311.142,63 PLN

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01 LIPCA 2020 – 30 WRZEŚNIA 2020