+48 606 225 141 | +48 664 001 440 office@notto.eu
ul. Obornicka 1B, PL 64-630 Ryczywół

Zapytanie Ofertowe 3/2017

„Dostawa płyty osłonowej: ściennej i dachowej w związku z rozbudową zakładu produkcyjnego”

W związku z realizacją projektu pod nazwą: „Wdrożenie przez Notto Sp. z o.o. Sp.k. własnej, innowacyjnej technologii produkcji mebli z drewna litego” Notto sp. z o.o. sp.k. zamierza udzielić  zamówienia na dostawę płyty osłonowej: ściennej i dachowej w związku z rozbudową zakładu produkcyjnego.

W związku z pytaniem wykonawcy Zamawiający postanowił dopuścić możliwość zaoferowania płyt dachowych typu PIR o powłoce zewnętrznej w kolorze srebrnym RAL-9006. W dniu 25.08.2017 r. Zamawiający dokonał zmiany opisu przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 2 w tym zakresie oraz przedłużył termin składnia ofert do dnia 01.09.2017 r. Szczegółowy zakres zmian został opisany w załączniku pn. Wyjaśnienia do treści Zapytania z dnia 25.08.2017.

 

Termin składnia ofert: 01.09.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się poniżej:

Wyjaśnienia do treści Zapytania z dnia 31.08.2017

Wyjaśnienia do treści Zapytania z dnia 25.08.2017

Zapytanie ofertowe_dostawa płyty_zmienione 25.08.2017

Załącznik nr 1 – Formularz oferty_dostawa płyty

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia_dostwa płyty_zmieniony 25.08.2017

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy_dostawa płyty

Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw – wzór_dostawa płyty

Załącznik nr 5 – Istotne warunki umowy_dostawa płyty

Załącznik nr 6 – Podwalina

Załącznik nr 6 – Rzut dachu

Załącznik nr 6 – Rzut hali

Załącznik nr 6 – Stopa podwalina

 

WYNIK POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający unieważnia postępowanie nr 3/2017 o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa płyty osłonowej: ściennej i dachowej w związku z rozbudową zakładu produkcyjnego”, ponieważ w postępowaniu tym nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

Spółka informuje, że ubiega się  o dofinansowanie powyższego zamówienia  ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), Oś priorytetowa

III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

flaga

Więcej Informacji / More