+48 606 225 141 | +48 664 001 440 office@notto.eu
ul. Obornicka 1B, PL 64-630 Ryczywół

Zapytanie Ofertowe 2/2017

Wykonanie konstrukcji stalowej wraz z montażem w ramach rozbudowy zakładu produkcyjnego

W związku z realizacją projektu pod nazwą: „Wdrożenie przez Notto Sp. z o.o. Sp.k. własnej, innowacyjnej technologii produkcji mebli z drewna litego” Notto sp. z o.o. sp.k. zamierza udzielić  zamówienia na Wykonanie konstrukcji stalowej wraz z montażem  w ramach rozbudowy zakładu produkcyjnego.

 

Termin składnia ofert: 11 lipca 2017 r.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się poniżej:

Zapytanie ofertowe_konstrukcja

 

Załącznik nr 1_Formularz oferty_konstrukcja

Załącznik nr 2_Oświadczenie_wykonawcy_konstrukcja

Załącznik nr 3_Wykaz robót_konstrukcja

Załącznik nr 4_Opis przedmiotu zamówienia_konstrukcja

Załącznik nr 5_Istotne warunki umowy_konstrukcja

Załącznik nr 6_NOTTO Projekt Budowlany_ opis

Załącznik nr 6_NOTTO_Projekt Zabudowania Terenu_Projekt Budowlany

Załącznik nr 7 – Przedmiar (kosztory ofertowy)

Załącznik nr 8_Projekt konstrukcji stalowej – dach

Załącznik nr 8_Projekt konstrukcji stalowej – widoki boczne

Załącznik nr 8_Projekt konstrukcji stalowej – przyziemie

Załącznik nr 8_Projekt konstrukcji stalowej – widoki szczytów w osiach 20 i21

Załącznik nr 8_Projekt konstrukcji stalowej -widoki szczytów w osiach 1,2,6,7,16

Załącznik nr 9_Opis techniczny konstrukcji stalowej rozbudowy

 

Wynik Postępowaia

 

Spółka informuje, że ubiega się  o dofinansowanie powyższego zamówienia  ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

flaga

Więcej Informacji / More